Course curriculum

  • 1

    Introduktion

    • Introduktion - teori

    • BP-kursens bilder för nedladdning

    • Introduktion - quiz

  • 2

    Teoretisk bakgrund

    • Teoretisk bakgrund - teori

    • Teoretisk bakgrund - quiz

  • 3

    BP testets uppbyggnad

    • BP testets uppbyggnad - teori

    • BP Profilblankett

    • BP-testets uppbyggnad - quiz

  • 4

    Tolkning: Personlighetsskalor

    • Tolkning: Personlighetsskalor - teori

    • Tolkning: Personlighetsskalor - quiz

  • 5

    Tolkning: Svarsstilsskalor

    • Tolkning: Svarsstilsskalor - teori

    • Tolkning: Svarsstilsskalor - quiz

  • 6

    Motiviationsanalys

    • Motivationsanalys - teori

    • Motivationsanalys - quiz

  • 7

    Återkoppling

    • Återkoppling - teori

    • Återkoppling - quiz

    • Övningsuppgift 1 - Case Sigge

    • Övningsuppgift 1 - Exempelprofil

    • Övningsuppgift 2 - Tolkning Kommunchef

    • Övningsuppgift 2 - Exempelprofiler

    • Övningsuppgift 3 - Kombinationer av BP-skalor

    • Kravanalys för BP Basprofil

    • Skaltolkningar BP

    • Frågeförslag till BP-skalor

    • Riktlinjer för personbedömning inom arbetslivet