Course curriculum

 • 1

  Introduktion

  • Introduktion - teori

  • BP-kursens bilder för nedladdning

  • Introduktion - quiz

 • 2

  Teoretisk bakgrund

  • Teoretisk bakgrund - teori

  • Teoretisk bakgrund - quiz

 • 3

  BP testets uppbyggnad

  • BP testets uppbyggnad - teori

  • BP Profilblankett

  • BP-testets uppbyggnad - quiz

 • 4

  Tolkning: Personlighetsskalor

  • Tolkning: Personlighetsskalor - teori

  • Tolkning: Personlighetsskalor - quiz

 • 5

  Tolkning: Svarsstilsskalor

  • Tolkning: Svarsstilsskalor - teori

  • Tolkning: Svarsstilsskalor - quiz

 • 6

  Motiviationsanalys

  • Motivationsanalys - teori

  • Motivationsanalys - quiz

 • 7

  Återkoppling

  • Återkoppling - teori

  • Återkoppling - quiz

  • Övningsuppgift 1 - Case Sigge

  • Övningsuppgift 1 - Exempelprofil

  • Övningsuppgift 2 - Tolkning Kommunchef

  • Övningsuppgift 2 - Exempelprofiler

  • Övningsuppgift 3 - Kombinationer av BP-skalor

  • Kravanalys för BP Basprofil

  • Skaltolkningar BP

  • Frågeförslag till BP-skalor

  • Riktlinjer för personbedömning inom arbetslivet