Course curriculum

 • 1

  Introduktion

  • Introduktion - teori

  • LSI-kursens bilder för nedladdning

  • Introduktion - quiz

 • 2

  Teoretisk bakgrund

  • Teoretisk bakgrund - teori

  • Teoretisk bakgrund - quiz

 • 3

  LSI testets uppbyggnad och användningsområden

  • LSI testets uppbyggnad och användningsområden - teori

  • LSI II Profilblankett

  • LSI testets uppbyggnad och användningsområden - quiz

 • 4

  Tolkning: Stilskalor

  • Tolkning: Stilskalor - teori

  • Tolkning: Stilskalor - quiz

 • 5

  Tolkning: Tilläggsskalor

  • Tolkning: Tilläggsskalor - teori

  • Tolkning: Tilläggsskalor - quiz

 • 6

  Tolkning: Ledarstilar

  • Tolkning: Ledarstilar - teori

  • Tolkning: Ledarstilar - quiz

 • 7

  Tolkning: Svarsstilsskalor

  • Tolkning: Svarsstilsskalor - teori

  • Tolkning: Svarsstilsskalor - quiz

 • 8

  Tolkning: Ledarstilskombinationer

  • Tolkning: Ledarstilskombinationer - teori

  • Tolkning: Ledarstilskombinationer - quiz

 • 9

  En integrativ ledarmodell

  • En integrativ ledarmodell - teori

  • En integrativ ledarmodell - quiz

 • 10

  Återkoppling

  • Återkoppling - teori

  • Återkoppling - quiz

  • Skaltolkningar LSI II

  • Övningsuppgift 1 - Top Management vs. arbetande förman

  • Övningsuppgift 1 - Exempelprofiler

  • Övningsuppgift 2 - Tolkning

  • Övningsuppgift 2 - Exempelprofiler

  • The Integrative Leadership Model (excerpt from dissertation)

  • Frågeförslag till LSI II skalor

  • LSI Cirkeln - Exemplia AB

  • Bedömning av kravprofil LSI II

  • Riktlinjer för personbedömning inom arbetslivet