Course curriculum

 • 1

  Introduktion

  • Introduktion

  • Psykometrikursens bilder för nedladdning

 • 2

  Vanligt förekommande testmetoder

  • Vanligt förekommande testmetoder - teori

  • Vanligt förekommande testmetoder - quiz

 • 3

  Genomsnittsmått och spridningsmått

  • Genomsnittsmått och spridningsmått - teori

  • Genomsnittsmått och spridningsmått - quiz

 • 4

  Normalfördelningen och standardskalor

  • Normalfördelningen och standardskalor - teori

  • Normalfördelningskurvan med olika vanliga standardskalor

  • Normalfördelningen och standardskalor - quiz

 • 5

  Normgrupper och normtabeller

  • Normgrupper och normtabeller - teori

  • Normgrupper och normtabeller - quiz

 • 6

  Korrelation och faktoranalys

  • Korrelation och faktoranalys - teori

  • Korrelation och faktoranalys - quiz

 • 7

  Kvalitetsmått - Reliabilitet och validitet

  • Kvalitetsmått - Reliabilitet och validitet - teori

  • Kvalitetsmått - Reliabilitet och validitet - quiz

 • 8

  Teorin kring mätfel

  • Teorin kring mätfel - teori

  • Teorin kring mätfel - quiz

 • 9

  Testhantering

  • Testhantering - teori

  • Testhantering - quiz

  • ITC Internationella riktlinjer för testanvänding

  • Riktlinjer för personbedömning inom arbetslivet